Velen hypen constant iets over een 'secret', 'the secret', 'wet van de aantrekkingskracht', coaches en motivatiesprekers die jou de weg zouden moeten wijzen naar succes, allerhande publicaties, 'How to's...,' vele motivatie quotes zweven rond allemaal met één eenvoudig doel, 'jou succes te verkopen...'

Kleinigeheid hier is, dat de overgrote meerderheid van al die mensen, zelf doorgaans geen succes blijken te hebben laat staan dat zij het u zouden kunnen vertellen. De werkelijk succesvolle mensen, in tal van boeken en interviews, kunnen wel vertellen ....   HOE ZIJ het deden. Hier zit de hele grote cobra onder het gras.

Succesvolle mensen, Bill Gates, Richard Branson, Warren Buffet, en tal van andere groten namen, verhalen heel graag hoe zij het hebben gedaan, in hun eigen woorden. Het cruciale element hier?  Hun manier, met hun unieke karakter eigenschappen, op hun unieke momenten unieke beslissingen nemende met unieke uitkomst. Maar....
Zij zijn niet JIJ!

'De Code van Succes en Vervulling...'
In 1996 heeft
NumoQuest®, na uitgebreide studie, ontdekt dat succesvolle mensen, consequent en consistent acht dezelfde stappen zetten. Deze stappen zijn toen in een eenvoudige formule vervat genaamd 'De Code van Succes en Vervulling'.

Om te demonstreren hoe die door bekende namen word toegepast in de praktijk hebben wij voor hou enkele clips geproduceerd.

        

Meer over de enorme potentie vind u hier [Seminars]

Email ons: Power@numoquest.nl

Laat ons weten wat JIJ werkelijk wil...


Ben je er klaar voor?

vanaf 01.01.2018 hosten we 4.5 uurs seminars.
maximum aantal deelnemers: 12 per seminar.
Time:  08:30 - 13:00
Programma
1. Universal Principles
2. Profiling
3. De Code van Succes & vervulling
4. De omkeer
5. Repetitie

Informatie & Reserveringen:

Power@numoquest.nl
,
Call  +31 6 2936 1218

Locatie: Rotterdam, Netherlands
Skype: NumoQuest
What's App: +31 6 2936 1218
Twitter: NumoQuest

       

customisable counter


UK Version

 

 

 

Seminars

NumoQuest® Versus

Your Profit

 

customisable counter

NumoQuest® Assessments
NumoQuest® Assessments
 

                

                

 
 

NumoQuest™®©
3068GC 88
+31 629 361218
+31 617 155035

Power@numoquest.nl
info@numoquest.nl
www.numoquest.nl

 

Waarom 'HET' Talent maar steeds niet wordt gevonden

Waarom de 1% en 4%'HET'maken en 95% niet
  

      


'Code van Succes & Vervulling... '    

Call us

                     

                                  

                               

                       

Eind 2017 lieten globalen surveys zien dat 52% van alle Digitale Automatisering faalde, met grote financiele, naam en reputatieschade.

Onze definitie van falen?
1. Niet binnen budget opgeleverd
2. Niet binnen project scope opgeleverd
3. Niet op tijd opgeleverd
4. Niet volgens specificatie(s) opgeleverd
5.
Elke combinatie van bovenstaande

Onze eenvoudige verwachting is dat in en met Digitaal Automatiseren naar 2020, falen, directe en indirecte, naam en reputatie schade, nog veel verder zullen gaan toenemen.

Essentie van Digitaal Automatiseren exact
Digitaal Automatiseren in essentie is 100% exact. Ongeacht met welk element, proces, stap, project, programma, methode, uit het IT palet u dit uitvoert. 100% exact betekend dan ook 100% voorspelbaar.

Wanneer u zich nu even bedenkt dat Digitaal Automatiseren 100% exact is, dus ook 100% voorspelbaar, hoe dan dat hele hoge percentage aan falen te verklaren?

Heel eenvoudig, commercie en het gegeven dat steeds meer 'professionals', steeds minder kennis dragen van de Universel Principes en wetmatigheden van Digitaal Automatiseren. En dit brengt explosieve tijden met zich mee.

Bent u het volgende doelwit?
Die garantie gaat gelijk op met de toename van cyber crime, de achterblijvende cyber security, toenemende commercie en het snel dalende contingent professionals die de Essenties kennen van Digitaal Automatiseren.

Is het nu niet het meest geschikte moment in actie te komen?

                        

                            

De Civile Matrix

Hoe en waarom uw IT 100% voorspelbaar is en hoe alle voorkomende valkuilen en schade kunnen worden vermeden...

 

Beyond the hypes