Wanneer 'HET' plots voor u niet meer werkt? Vertwijfeling? Ligt het aan u? Anderen? Omstandigheden? Er is een wereld van coaches, motivational speakers, methoden als NLP, law of attraction, the secret, religie. Er is ook zoiets als gemene delers waarom sommige 'HET' maken, en zo veel anderen niet.

95% 4% 1% principe
95% van alle mensen zijn met veel en verschillende zaken bezig, zaken die 4% van naturen begrijpen en in hun dagelijkse leven als vanzelf uitvoeren, vaak niet goed weten te verwoorden, en de 1% meest getalenteerde en beroemde namen in de wereld gewoon leven. 

Enkele namen ter illustratie van die 1% leagues?  Johan Cruijff, Mohammed Ali, Warren Buffet, Richard Branson, Steven Jobs, Bill Gates, Anita Roddick, Henry Ford, Michael Jackson, Michael Schumacher, Eckart Wintzen, Elon Musk en wellicht anderen die u te binnen schieten die 'HET' hebben 'gemaakt'.

De Gemene Delers
-Zij WETEN wat zij van hart en naturen in zich hebben en houden zich alleen maar daarmee bezig
- Zij zijn doorgaans autodidact en vonden zelf uit wat voor hen werkelijk werkte en natuurlijk, wat niet
- Zij hebben en houden focus en doorzetting op de doelen zie zij voor ogen hebben of hebben gesteld
- Religie, opinie, beoordeling, beperking beschouwen zij als hinderlijk waardoor zij zich niet laten leiden
- Zij kennen de grote waarde van iets dat een keer niet lukt
- Zij laten niet passende gewoonten makkelijk los
- Zij streven naar Fun en LOL in wat het ook is waar zij mee bezig zijn
- Zij Delen...


Leest iemand hier 'gaan voor het grote geld of rijkdom?' Dat aspect is niet meteen het doel van de leden van die
1% League zij beschouwen het behalen van gestelde doelen als de grootste belonende faktor waarbij eventuele rijkdom word gezien als 'bijprodukt'.

Aangeboren Natuurlijk Talent
Deze
4%-ers en 1%
-ers weten doorgaans heel vroeg in hun leven welke Talenten het sterkst in hen werken. Soms kan het even duren voordat dat Talent tot bloei kon komen door omdstandigheden, soms een 'beperkte' achtergrond of 'verkeerd' gekozen opleiding. Soms kon het gewoon de omgang met verkeerde mensen zijn of verkeerde keuzes van dat moment. Hoe dan ook, vroeg of laat kwamen zij altijd weer uit bij hun Aangeboren Natuurlijke Talenten.

Universele Principes
Universele principes werken in alles wat u kent, ziet, ruikt, kunt aanraken, door. Persoonlijk, materieel, financieel. Kijk maar eens om u heen en vraagt u zichzelf nu maar eens af hoe 'zij' er op zijn gekomen 'dat' te maken, en u niet. Heel eenvoudig. Zij WETEN hoe 'HET' werkt voor hen individueel en dat is dan ook precies wat zij doen, en niets anders dan 'in lijn' met dat.

Er bestaat geen boek voor hetgeen zoveel mensen uitroepen, anderen van proberen te overtuigen, het anderen proberen te vertellen met altijd weer,'Wacht.... er is meer ....  en uiteindelijk dan onvermijdelijk hun bank gegevens.' Universele principes zijn vele malen ouder dan de wereld, werken dag en nacht. Dus hier is 'HET'. Het enige is ....

Assessment and Bepaling
Die 95% 4% 1% geld niet alleen voor mensen en aangeboren Talenten. Dit principe geld voor alles wat u kunt zien, aanraken, zich voor kunt stellen. Het betekend eveneens dat 5% of minder, van alle wegen, mogelijkheden, methoden, om uw Talenten inzichtelijk te maken, ook echt werken. En de grootste reden daar weer van?  Dat u deel uit maakt van dat proces en sterker, uw persoonlijke invloed op dat proces. Zowel U als degene die de methode uitvoert, hebben er hoe dan ook, een aanmerkelijk belang bij.


Bent u er klaar voor het echte werk?
Vanaf Januari 2018 gaan de seminars weer door. Maximale aantal deelnemers: 16 per seminar
Tijden: 09:00 - 13:00

1. De basis van het universele Input/Output (I/O) principe
2. Hoe I/O doorwerkt in alles in uw leven
3. Hoe het I/O principe in uw voordeel te laten werken
4. Impact van I/O in uw leven
5. De onmiddellijke en blijvende invloed van I/O


Informatie & Reserveringen:
Power@numoquest.nl of bel
+31 6 1715 5035
Lokatie: Rotterdam


 

       


UK Version

 

 

Seminars

NumoQuest® Versus

NumoQuest & Talent Mgt.

Blijvende gedrags verandering in elk proces en organisatie

Your Profit

 

customisable counter

NumoQuest® Assessments
NumoQuest® Assessments
 

                

                

 
 

NumoQuest™®©
3068GC 88
+31 629 361218
+31 617 155035

info@numoquest.nl
www.numoquest.nl

 

Waarom 'HET' Talent maar steeds niet wordt gevonden

Waarom de 1% en 4%'HET'maken en 95% niet
  

      


2 Pijlers: Simplicity, Power    

Call us

                     

                                  

                               

                       

In Digitaal Automatiseren zijn er twee werelden...

 De wereld van IT en de wereld van Non IT

Weet u dat de materie onder IT 100% voorspebaar is?

Net zo voorspelbaar en voorkombaar zijn de fouten en missers, de incidenten die steeds groter worden met telkens met grotere impact en grotere schade. Net zoals deze voorspelbaarheid die al deze incidenten, naam en reputatie schade veroorzaken in en met uw IT.

In het midden van alle tumult, hypes, commercie, belopen de verliezen, die hadden kunnen worden voorkomen jaarlijks in de vele miljarden. De reden? Het simpel vergeten en veronachtzamen van twee universele principes.

Input/Output (I/O) (dezelfde als het Bijbelse
α/Ω principe)
De grootste universele principe hier werkend is het I/O principe. Steeds minder IT professionals begrijpen de basis van dit uiterst belangrijke principe die tot de meest krachtigst moet worden gerekend.

Er zijn drie eenvoudige vragen die u slechts hoeft te stellen, bij elke IT aangelegenheid denkbaar:
1. Wat is Digitale Automatisering
2. Waarom automatiseert men?
3. Waarom zou men automatiseren?


Wanneer deze drie vragen aan u niet in alle begrijpelijke eenvoud kan worden beantwoord, dan bent u gegarandeerd van zeer veel hele hoge rekeningen, naam en reputatie schade in het verschiet...

De vraag is: Als IT 100% voorspelbaar is, waarom heeft men vanuit de IT wereld dit u dan nog niet in begrijpelijke taal uitgelegd?
'Welke Impact heeft dit voor u?

Zelfs in deze tijd van 'veranderende realiteiten (?!?)' blijven de wetmatigheden en exactheid van digitaal automatiseren volkomen dezelfde.

 

 

 

                        

                            

De Civile Matrix

Hoe en waarom uw IT 100% voorspelbaar is en hoe alle voorkomende valkuilen en schade kunnen worden vermeden...

 

Beyond the hypes